Forældre-intra

Forældre-intra giver forældre en unik mulighed for at følge med i skoleårets forløb.

Adgang til ForældreIntra. Se instruktion Vejledning-foraldreintra