Kontaktlærer

Kontaktlærer/huslærer
Hvert hus har tilknyttet en hus-/kontaktlærer, som man kan kontakte, hvis behovet opstår.
Det fremgår af Skoleplan, som forældrene kan logge sig ind på, hvem der er hus-/kontaktlærer for hvilke huse. Her finder man også deres telefonnumre og e-mail adresser.
Derudover kan man kontakte skolen på vores vagttelefon: 20329896

Kontaktlærer ordningen?

Kontaktlærer ordningen indebærer, at en lærer har halvanden times samvær med 10 til 15 elever om ugen. Vi oplever, at det giver en tæt kontakt mellem i hvert fald én voksen på skolen og eleverne. Der er naturligvis mulighed for at tale med andre voksne på skolen end hus-/kontaktlæreren om de problematikker/udfordringer, man som elev kan møde på skolen.
Hver onsdag, bortset fra specielle uger, mødes eleverne i deres hus med deres hus-/kontaktlærer. Mødet kan have forskelligt indhold, der handler om den fælles trivsel i husene, eller på værelset. Det er med andre ord den fælles trivsel der er i fokus, samt det altid aktuelle emne om ryddelige værelser og rengøring i hverdagen.

Aftenen på T.E.

Ud over kontaktlærerne er der to vagtlærere hver aften fra 18 til 23, som både er i stand til at yde “trivselsmæssig førstehjælp” eller hjælpe med at finde en kontaktlærer. Når vagtlærerne slutter kl. 23, tager vores professionelle vagtværn over. Ud over det er forstander bosiddende på skolen.