Evaluering

Efterskolerne foretager evaluering af driften på en lang række områder, hvoraf en del er lovpligtige. Skolen skal således lave en evalueringsplan i forbindelse med regnskabet og en selvevaluering der handler om at “holde øje med” om undervisningen er i overensstemmelse med værdigrundlaget. Undervisningens kvalitet skal evalueres, hvilket fortrinsvist foregår ved hjælp at et statistisk materiale der viser skolens ydelse i form at prøvekarakterer, karaktergennemsnit, og evnen til at få eleverne ind på fortsatte uddannelser. Disse statistiske data er tilgængelige under menupunktet Tilgængelighed. Undervisningsmiljøet, som helhed, skal også evalueres, og skolen gennemfører dette ved hjælp af en internetbaseret portal. I alle disse undersøgelser er det vigtigt, at de følges op af en handleplan.