Forfatter

Udforsk

Forfatter – kort fortalt

  • Op af lænestolen – ind i verden – tid til fordybelse
  • Skab dit eget univers med fantastiske fortællinger
  • Forfatterlinjen, med skrifteligheden i centrum
  • Kritisk tænkning, observerende og med indsigt
  • Oplevelser – ud af huset og højt til loftet
  • Filosofi – introduktionskursus og klassisk dannelse
  • Forfatterlinjen handler om hygge og trivsel!

Forfatter

Ud af lænestolen – ind i verdenen

Forfatterlinjen på Tjele Efterskole er en alsidig linje, hvor skriftlighed er i centrum. Igennem året kommer du til at arbejde med mange forskellige skriftlige udtryksformer; såsom journalistik, essay- og novelleskrivning – parallelt med disse forløb vil vi introducere forfattereleverne for forskellige litterære genrer for at styrke deres litterære dannelse.
At være forfatter er en aktivitet, og det er derfor ikke nok, at man sætter sig i sin blødeste lænestol og skuer ud over verdenen derfra. Som moderne forfatter er der en lang række af faglige egenskaber, som man skal besidde, man skal være i stand til at tænke kritisk, være observerende og have indsigt i samfundet. Det er for eksempel umuligt at skrive en novelle om krig, hvis man ikke har den fjerneste idé om, hvordan krig foregår, og hvorfor den opstår. En forfatter kan med andre ord ikke skrive sig ud af verdenen, den skal opleves indefra. Vi vil derfor udstyre eleverne med redskaber, sådan at de får mulighed for at sortere i den information, som informationssamfundet giver dem. Eleverne vil derfor få et introduktionskursus i argumentationsteori og logik, da disse er de redskaber, som forfatterne kan bruge til at gribe den skriftlige verden med.

Se video

Etik og filosofi

Det er dog ikke nok blot at have redskaberne til at analysere tekster og tanker, man skal også have en platform, hvorfra man kan forstå det udtrykte. Eleverne vil derfor også få et kursus i filosofi, og filosofisk tænkning. For mange mennesker er filosofi noget svævende og abstrakt, og det er da også sandt, at filosofien beskæftiger sig med svære og abstrakte emner, men i filosofien finder vi også det almene. Vi tænker os selv som værende unikke individer med private tanker og følelser, men i virkeligheden er vi utrolig ens – hvor tit har vi ikke hørt sætningen, ”hov, sådan har jeg det også” eller ”føler du det samme som mig?”. Begge sætninger gør krav på en eller anden form for almengyldighed; nemlig ideen om at vi kan føle det samme. Hvis dette almenmenneskelige er vort afsæt bliver det filosofiske konkretiserbart, og dermed kan det blive genstand for en analyse. Etiske problemstillinger støder vi på hele tiden, og forfattere bevæger sig ofte i et grænseland, hvor de lader deres karakterer optræde på en etisk tvivlsom måde – måske for at teste læserens egne etiske intuitioner. I hvert fald kan vi ikke undgå at tage etisk stilling, for selv det, ikke at ville tage stilling, er en stillingtagen. Netop denne problemstilling kan bedst anskues ud fra en filosofisk optik, som giver os redskaberne til at forstå og dissekere den egentlige sag.

Forfatterskab og performance

Alt dette udspringer af det renæssanceideal, som greb Europa i det sene 1400-tal: det ideelle menneske er et menneske, som mestrer mange forskellige kompetencer – en supergeneralist. På forfatterlinjen vil vi styrke alle de generelle kompetencer, som ligger inden for faget, men vi vil også tage vare på de individuelle behov, som eleverne kan sidde inde med, men den dialektiske bevægelse vil altid være fra det generelle til det specifikke.
Som nævnt kan en forfatter ikke bare sidde med fingrene fanget i skrivemaskinen, eller sidde i sin bedste lænestol med en god kop kaffe og en bog. Det at være forfatter er en aktivitet, og en god forfatter mestrer denne aktivitet. Det er nødvendigt, at man kan komme ud med sine budskaber til et publikum, hvorfor vi vil træne vore elever til at kunne performe. Ordet performe kommer af det engelske per-formance, som har en lang række af betydninger, men det vi især hæfter os ved, er den optrædende dimension af begrebet. Man skal med andre ord trænes til at kunne fremlægge og præsentere de værker, som man udarbejder. Det er ikke nok at skrive et fantastisk digt, hvis man ikke kan finde ud af at fremføre digtet for andre.
Når man kombinerer alle disse elementer, får man prototypen af en god forfatter; en forfatter der kan skrive levende, som kan tænke kritisk, som kan argumentere for sine synspunkter, som har samfundsindsigt, som kender til etiske problemstillinger og som kan aflevere sit budskab på en autentisk måde. Det sker på forfatterlinjen.

Book et besøg

Hvis du gerne vil have en rundvisning på skolen, høre mere om linjefaget og hverdagen, vores to årlige udlandsture, mange arrangementer etc., kan du booke et besøg.