Turboklassen

Se mere

Turboklassen 10. A

I turboklassen tilbyder vi studieforberedende undervisning for 10. klasses elever, der ønsker at fortsætte med en gymnasial uddannelse. I turboklassen vil vi ud over fagene dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik, lægge vægt på alment dannende fag og understøttende aktiviteter, hvor viden, hjernegymnastik og leg kombineres.
Vi kalder 10A for turboklassen, fordi der er fokus på at være motiveret for indlæring.
Vi kalder den for turboklassen, fordi lærerne er dygtige og har fokus på det faglige, stoffet.
Vi kalder det turboklassen, selv om man ikke skal være et geni for at være med, men fordi man har besluttet sig for at rykke så langt som muligt.

Lærernes forudsætninger

Lærerne kan matche eleverne i alle fag i turboklassen. Linjefagsuddannelse eller en akademisk baggrund, garanterer lærernes faglige fundament.
Så, hvis du VIL, så vil vi også gerne – velkommen til turboklassen.

Sådan ser timetallet ud

  • dansk 7 lektioner
  • engelsk 4 lektioner
  • matematik 5 lektioner
  • fysik 3 lektioner
  • tysk 3 lektioner
  • idræt 2 lektioner
  • alment dannende fag 3 lektioner

Ud over dette har eleverne 6 timers linjefag m.m.

Læs mere om skolens karaktergennemsnit under turbo og karaktergennemsnit.

Gi’ den gas, go turbo!

Turbo og karaktergennemsnit For at forstå turboklassen, er vi nødt til at tage første lektion i begrebet gennemsnit. “en mand står med den ene hånd i fryseren og den anden hånd i ovnen, hvad er den gennemsnitlige temperatur” Læs mere