Ordblindhed

Tjele Efterskole tilbyder dysleksi-venlig undervisning. Undervisningen er også på fagligt højt niveau i timerne tilrettelagt sådan, at ordblinde kan bruge deres hjælpemidler. Vi har elever både i den gule og røde kategori i den digitale ordblindetest. Der er oftest ordblinde elever i alle klasser. Det viser sig også, at de fleste som i 7. eller 8. klasse bliver udredt ordblinde, alligevel allerede har vænnet sig til at bruge læse-/skrivestøtte i et vist omfang til skolearbejdet.