Undervisning

Efterskolerne er reguleret på en lang række områder af lovgivningen. Ud over de lovpligtige oplysninger, ønsker Tjele Efterskole at informere så udførligt som muligt om skolens hele virke.

Indholdsplanerne beskriver de undervisningsmæssige aktiviteter på et generelt niveau, hvor fokus ligger på sammenhængen mellem undervisningen og skolens idegrundlag. En efterskole er jo værdibaseret, og det er i indholdsplanerne, Tjele Efterskole beskriver sin særlige måde at at undervise på, med udgangspunkt i skolens værdigrundlag.
Efterskolelivet beskriver de daglige forhold på skolen, der er organiseret ud fra skolens særlige værdier, og som jo udgør en stor del af det samlede skoleophold.