Digital undervisning

Udforsk

Bredbånd og trådløst internet

Hele skolens område er dækket af et 1 gigabit hurtigt trådløst netværk. Med over 20 access-points er der sikkerhed for hurtig forbindelse på hele skolens område, hvad enten det drejer sig om undervisningslokaler, sportshallen, BMX-laden eller elevernes værelser. Eleverne kobler på netværket med deres Uni-login og har derefter adgang til internet, printer og skolens digitale platforme, såsom Skoleplan og Microsoft Teams. Netværket er overvåget, så ulovlige handlinger minimeres.

Skoleplan

Alle elever har adgang til programmet Skoleplan, hvor de kan se deres skema og de karakterer, der bliver givet. I Skoleplan registreres eventuelle forsømmelser også. Når læreren klikker i protokollen, registrerer skoleplan automatisk, om eleven er kommet for sent, og hvor mange minutter. Eleven og forældrene kan således løbende holde sig orienteret om forsømmelsernes omfang. Skemaet er altid aktuelt. Med Skoleplan følger også et postsystem, så eleverne kan kommunikere direkte med lærerne, hvad enten det handler om skemaændringer eller lektier/opgaver. Derudover kan man se ugens menu, fødselsdage med meget mere. Skoleplan indgår i Forældreintra.

Webbaseret undervisning

Med udgangspunkt i et velfungerende trådløst netværk, er det muligt at bruge nyudviklede læringsplatforme på nettet. Tjele Efterskole bruger undervisningsplatforme fra forskellige udbydere til fagene dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag, kristendomskundskab og historie.
Derudover abonnerer vi på elektroniske ordbøger og grammatiksystemer. Dette medfører naturligvis, at eleven har brug for en velfungerende bærbar computer under hele skoleopholdet.

Hjælp til læsningen

Skolen abonnerer på programmet IntoWords, så det er muligt at få hjælp til læsning, stavning og skrivning. Vi har mulighed for at hjælpe ordblinde med at blive fortrolige med brugen af de digitale hjælpemidler.

Bærbar computer

Skolens netværk er uhyre enkelt at anvende, og bliver for hvert år mere og mere internetbaseret, hvilket betyder lavere krav til computerteknologi. Det er i dag muligt at anskaffe en bærbar computer til undervisningsbrug for under 1500 kroner. Skolen forventer, at eleverne har en funktionsdygtig bærbar computer til undervisningsbrug.