Håndværkerklasse

Se mere

Helt klar til teknisk skole eller mesterlære efter 10. klasse

Vil du udfordre dine hænder og kan du li’ at arbejde praktisk? Så kan du blive HELT KLAR til mesterlære eller teknisk skole i vores håndværkerklasse. Håndværkerklassen er et tilbud til 10. klasse elever, som har valgt at tage en praktisk uddannelse efter grundskolen. Her kombinerer vi 3 dages håndværksmæssig uddannelse med 2 dages prøveforberedende undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk – om ugen. Og vi blander det hele, så du både arbejder selvstændigt og i teams med byggeprojekter, og får undervisning i valg af materialer, beregning, opmåling, tegninger, planlægning af projekter m.m. – og du skal også lige nå i praktik og på virksomhedsbesøg. På Tjele Efterskole er der plads til dig – og til alle de andre. Du får dit livs skoleår, der giver dig fællesskab og venner for livet. Vi udfordrer dig – både fagligt og menneskeligt og du kommer til at kende og se helt nye sider af dig selv.

Kloge hænder Kort fortalt Efterskoleopholdet

Kloge hænder

Undervisningen er en kombination af prøveforberedende undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk, og en praktisk del, hvor du arbejder med forskellige projekter, enten ude eller i vores nyindrettede værksted.

Kort fortalt

Du har aktivt tilvalgt en håndværksmæssig uddannelse.
2 dage med traditionel undervisning og 3 dage med værkstedsbaseret undervisning.
Undervisningen er specielt tilrettet så den giver mening og motiverer.
Skolen ”garanterer” prøveresultater der giver adgang til erhvervsuddannelserne.
Udvidet praktikforløb hos lokale håndværkere og samarbejde med tekniske skoler – Mercantec i Viborg
Træning i mødedisciplin, teamsamarbejde og selvstændig planlægning af arbejdsopgaver.
Basal oplæring i brug og vedligeholdelse af værktøj, og sikkerhed i forbindelse med brug. Skolen betaler arbejdstøj og sikkerhedsudstyr.

Efterskoleopholdet

Undervisningen på håndværkerklassen foregår i den normale undervisningstid. Resten af efterskoleopholdet er magen til de andre elevers, så du skal også vælge linjefag.

Specielt om de praktiske dage

Den praktiske undervisning tager udgangspunkt i håndværksmæssige opgaver. Det betyder, at vi bl.a. skal planlægge og udføre et byggeprojekt fra start til slut.
I værkstedet skal du bygge definerede, men også selvvalgte projekter. Du får altså i høj grad indflydelse på produkterne og bliver derfor undervist i valg af materialer, materialeberegning, opmåling, tegningslæsning, planlægning og tilrettelæggelse af et arbejdsforløb m.m. Desuden bliver du undervist i værktøjslære, materialekendskab og sikker håndtering af arbejdsredskaber.

Arbejdet vil både være selvstændigt og i teams. Undervisningen vil forberede dig til at indgå i et værkstedsteam, med de udfordringer og muligheder det indeholder: mødedisciplin, samarbejde og vedligeholdelse af værktøj.

Vi lægger vægt på at undervisningen tilpasses dine håndværksmæssige evner, teoretiske kunnen og sociale kompetencer, så disse udvikles.

Formålet er, at du efter at have fulgt undervisningen i håndværkerklassen, bliver afklaret omkring valg af uddannelse, og derfor kan gå i gang med den håndværkeruddannelse som passer dig.

Ud af huset

Vi har et tæt samarbejde med teknisk skole/Mercantec og vil i løbet af året tage på uddannelses- og virksomhedsbesøg.

Historien bag Håndværkerklassen opstod ikke ud af det blå. Læs historien bag et af skolens nyeste tiltag Læs mere