Skema

Efterskolerne er reguleret på en lang række områder af lovgivningen. Loven gælder også højskoler, hvor der er større tradition for undervisningsforløb af forskellig varighed. Tjele Efterskole har kun et kursus, som er ministeriel terminologi for et skoleår, og det opføres på en blanket der hedder årsplan.
Undervisningens forløb over de 42 uger kaldes også en årsplan eller undervisningsplan, og må ikke forveksles med den plan den enkelte lærer laver for et undervisningsforløb. Dette omtales, som oftest, som læseplaner. Undervisningsplanen har alles interesse, og omtales nogle gange som en ferieplan, fordi man kan se hvornår eleverne har fri. Elevernes undervisningslektioner, og antal, skal fordeles efter særlige regler på en uge, og derfor oplyses endvidere et eller flere skemaer, hvis det varierer i løbet af året. Ud over undervisningen er dagens og ugens øvrige aktiviteter beskrevet, da der er tale om en kostskole, med mange andre aktiviteter end undervisning.