Historien bag

Tjele Efterskole oprettede en håndværkerklasse i august 2015, og man kan læse mere om den her på skolens hjemmesiden. Denne beslutning blev ikke truffet ud af den blå luft, men i en erkendelse af, at der “manglede noget” i efterskoleverdenen.

Erkendelse

I løbet af de seneste år har vi erfaret, at en del af vores elever har været i vildrede. De har simpelthen ikke vidst, hvilken ungdomsuddannelse de skulle vælge efter 9. eller 10. klasse. Gymnasieuddannelserne er blevet talt meget op de seneste år, men ikke alle har lyst til at gå den vej. Vi valgte derfor at “lytte” til nogle af de offentlige personer, som begyndte at sætte spørgsmålstegn ved den udvikling, som var ved at få et solidt tag i den offentlige debat, nemlig at de unge naturligvis skulle gå efter en gymnasial uddannelse.

Mattias Tesfaye

Mattias er en af disse. Han er god til at stikke lussinger ud i denne debat. Han er selv håndværkeruddannet og har skrevet bogen “Kloge hænder”. Med udgangspunkt i sine egne erfaringer som murer og håndværker har han kunnet konstatere, at folkeskolen OG efterskolerne konstant taler de gymnasiale uddannelser op og de tekniske ned. Ud over at være både skarp og humoristisk, trækker Mattias nogle væsentlige punkter frem omkring håndværkets dyder og faglighedens betydning for den almene samfundsudvikling.

Hvor meget skal der til

På et personalemøde diskuterede vi mulighederne for at etablere en særlig klasse for de elever, som vidste, at de med sikkerhed ville gå håndværkervejen, og ud over bred accept af beskrivelsen, var der to lærere der gerne ville arbejde videre med problemet. Hvorfor ikke gøre noget ved det? Opgaven blev sendt i udvalg. To uger senere var udvalgsarbejdet færdigt, og de to medarbejdere havde foretaget nogle forundersøgelser og kunne meddele at de nu var klar til at føre opgaven ud i livet.

Hvor er vi nu?

Projektet har nu eksisteret i en årrække, og vi har gjort os mange erfaringer. Der er blevet justeret og tilpasset. Men to ting står helt fast: Håndværkerklassen har været en succes, og den er et godt modspil til den traditionelle undervisning på 10. klassetrin.